Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Helsingfors,Politik

Det blir ett tufft år, säger Jussi

25 sep , 2009, 15.39 Tommy Pohjola

 
skuru | Helsingfors stad

Färre privatbilar och mera spårväg. Eller kanske trängselavgifter?

Jag läste någonstans häromdagen att vår levnadsstandard är nu på samma nivå som för tre fyra år sedan. Det är så man vill kräkas när man tänker på det. Vi har det skitdåligt, då.

Nu flaggar stadsdirektör Jussi Pajunen rött. Här ska sparas så in i helvete och helst utan att tumma på skattesatsen och utan att någon blir av med arbetet. Jobba mera, alltså.

En bra sak är att staden fortsätter investera stort. Långt över 300 miljoner går till bostäder och kollektivtrafik.

Läs mera i lördagens Hbl!

Minskade skatteintäkter

tvingar till besparingar

och skuldsättning

25.9.2009

Helsingfors möter den ekonomiska recessionen genom att i omfattande utsträckning ta upp lån och genom att hålla utgifterna i schack. Någon höjning av skatterna föreslås däremot ännu inte. ”Vi vill ta hand om helsingforsarna också under svåra tider. Vi skuldsätter oss för att klara de värsta tiderna”, sade stadsdirektör Jussi Pajunen i dag, fredagen den 25 september 2009, vid presentationen av sitt förslag till budget för år 2010.

Helsingfors skatteintäkter underskrider i år den budgeterade nivån med inemot 200 miljoner euro. Detta trots att staten höjde kommunernas andel av avkastningen från samfundsskatten.

Skatteintäkterna minskar ytterligare med nästan 1 procent nästa år. Det försvagade sysselsättningsläget syns speciellt i intäkterna från kommunalskatten, som beräknas minska med närmare 2 procent. De totala skatteintäkterna når 2008 års nivå först år 2011.

Kommunalskattesatsen i Helsingfors förblir oförändrad, 17,5 procent. Också den allmänna fastighetsskattesatsen förblir vid 0,7 procent. För byggnader för stadigvarande boende tas däremot den av staten fastställda nya nedre gränsen 0,32 procent i bruk mot tidigare 0,22 procent.

Den drastiska nedgången i skatteintäkterna tvingar Helsingfors att skära ned sina omkostnader de kommande åren. I fortsättningen är det inte möjligt med en tillväxt på över 6 procent i omkostnaderna i stil med de senaste åren. Förslaget till budget för år 2010 innehåller ett reellt sparkrav på inemot 2 procent i omkostnaderna. Under åren 2011–2012 fortsätter besparingen av omkostnader för att de förlorade skatteintäkterna ska kompenseras.

Jussi Pajunen påminner om att Helsingfors varken säger upp eller permitterar ordinarie anställda. Besparingen av omkostnader genomförs genom att produktiviteten höjs. Helsingfors fortsätter med sina strukturella reformer enligt strategiprogrammet. De nya samkommunerna för regiontrafik och för regionala miljötjänster inleder sin verksamhet och samtidigt blir HST en utförarorganisation. Långvården för äldre omorganiseras och joursamarbetet inom social- och hälsovården i huvudstadsregionen byggs ut. Staden fortsätter också med att centralisera stödtjänster. Servicenäten och den elektroniska kommunikationen utvecklas.

Den totala investeringsvolymen förblir hög under hela ekonomiplaneperioden, dvs. de följande tre åren. Staden investerar för nästan 800 miljoner euro år 2010. Husbyggnadens andel av investeringarna är drygt 190 miljoner euro, varav 80 procent används för ombyggnader. Kollektivtrafikprojektens sammanlagda andel av 2010 års investeringar är 156 miljoner euro. För investeringar vid de nya objekten för områdesbyggande har sammanlagt 134 miljoner euro reserverats år 2010.

Staden säkerställer möjligheterna för bostadsbyggande genom att erbjuda hyreshusbolag egna räntestödslån för sammanlagt 100 miljoner euro. Lånen räcker till för att finansiera en fjärdedel av ny- och ombyggnadsprojekten i stadens hyreshusbolag under detta och nästa år.

Helsingfors bereder sig på att under åren 2009–2012 ta lån på 1,3 miljarder euro. På grund av den finansiella obalansen sänks nivån för kassatillgångarna temporärt.

Läs mera om budgetförslaget på stadens hemsida här.

,

Kommenteringen är stängd.