Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Vem betalar det nya biblioteket?

12 mar , 2008, 13.50 Tommy Pohjola

 

I väntan på ett definitivt byggbeslut om musikhuset måste man hålla i partyhatten när man läser nyheterna om allt som ska byggas i Helsingfors.
Vi har norrmannen med korshotellet snett mittemot presidentslottet.
Vi har förslaget om att täcka den vindpinade Skeppsbrogatan med ett däck som blir park.
Kostnaderna för dessa har ingen talat om, till skillnad då från västmetron och Ringbanan till exempel.
För att det inte ska bli långtråkigt i byggbranschen presenterades det i dag ytterligare ett 100 miljoners projekt – centrumbiblioteket. (Hela pressmeddelandet finns som en kommentar här under, tyvärr bara på finska.)
Det är i och för sig inget nytt i bibbaplanen, den har vi sett förut, och också det är ett behjärtansvärt initiativ. Böcker är bra, liksom parker.
Nu söker staden samarbetsparter och det är då det börjar klinga illa.
Vi är tillbaka i musikhusgropen. Ska någon tät sponsor hjälpa att fylla gropen? Det vet vi i slutet av den här månaden. Och i fall ingen vill – vem skulle då vara intresserad av ett bibliotek, låt vara med eventuell konsertsal och utställningsutrymmen?
Under tiden som den säkerligen intensiva jakten på finansiärer pågår rekommenderas ett besök till Richardsgatans filial.
Läs mera i morgondagens Hbl!

,

En kommentar

 1. Tommy skriver:

  Helsinkiin 25 000 m2:n keskustakirjasto:

  Tiedon, taitojen ja tarinoiden kohtauspaikka
  Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama selvitysmies Mikko Leisti ehdottaa,
  että Helsinkiin rakennettaisiin 25 000 m2 suuruinen keskustakirjasto –
  ”maailman paras kirjasto”.
  Kirjasto olisi Leistin konseptiajatuksen mukaan uudenlainen ”tiedon, taitojen
  ja tarinoiden kohtauspaikka”, jossa kirjastotoiminnoille varattaisiin 12 000 m2
  tilat, ”kohtaamisille” eli mm. tapahtumatoiminnoille 8 000 m2 ja kaupallisiin
  palveluihin 5 000 m2. Uusi keskustakirjasto on tarkoitus toteuttaa Suomen
  itsenäisyyden 100. juhlavuoteen 2017 mennessä ja arvioidut
  rakentamiskustannukset olisivat noin 100 miljoonaa euroa.
  Leistin selvitysraportin mukaan keskustakirjaston rakentaminen voisi olla
  valtion, Helsingin ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen, kansallinen
  hanke, joka samalla olisi myös osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa.
  Lisäksi kokonaisuuteen voidaan ottaa mukaan muita yhteistyökumppaneita, jotka
  taloudellisella panoksellaan edesauttavat kokonaisuuden onnistumista ja tuovat
  sille sisällöllistä lisäarvoa.
  – Uuden keskustakirjaston tavoitteena on olla jokaiselle suomalaiselle ja
  Suomessa asuvalle merkityksellinen palvelu, jota käytetään aktiivisesti ja joka
  saa ihmiset kohtaamaan tietoa, taitoja ja tarinoita uudella tavalla ja näin
  laajentamaan perspektiiviään. Tavoitteena on myös olla maailman paras kirjasto,
  Leisti sanoo.
  Uuden keskustakirjaston vuotuisen kävijämäärän ennustetaan olevan 1,5 miljoonaa,
  jolloin päivittäinen kävijämäärä on keskimäärin noin 5 000 kävijää.
  Kirjat ovat kirjaston sydän, tapahtumallisuus sen syke
  Mikko Leistin mukaan ”kokoelma ja kirjat ovat kirjaston sydän”.
  – Kirjaston periaate on tarjota aina uusinta ja ajankohtaisinta kärkeä, mutta
  tuoda samalla esiin historian syvyyttä. Keskustakirjasto ei ole kirjavarasto,
  vaan sen kokoelmat heijastavat dynaamista, ajantasaista todellisuutta.
  Kovakantinen tai elektroninen versio, kaikki tekstit ovat keskustakirjastossa
  kaikissa relevanteissa muodoissa. Vaikka e-kirjan tuleminen on ollut odotettua
  hitaampaa, lienee sen yleistyminen todennäköistä, Leisti toteaa raportissaan.
  – Kirjastossa on saatavilla tietoa, taitoja ja tarinoita kaikkien tarpeellisten
  medioiden välityksellä. Ja virtuaalisten palvelujen myötä kirjaston koko
  sisältö on itse asiassa kaikkien käytössä missä ja milloin tahansa, Leisti
  sanoo.
  Tapahtumallisuus ja kohtaamiset ovat puolestaan Leistin vision mukaan uuden
  ”keskustakirjaston syke”.
  – Aktiivinen tapahtumallisuus vetää yleisöä puoleensa ja ihmisiä tapaamaan
  toisiaan. Käyttäjät vaikuttavat kirjaston sisältöön ja määrittävät tarpeet,
  joihin keskustakirjaston tarjoamat palvelut vastaavat. Kirjaston aineisto
  keskustelee jatkuvasti tapahtumaohjelman kanssa ja vaikutteet kulkevat
  molempiin suuntiin syventäen näkökulmaa, Leisti visioi.
  Kolme vaihtoehtoa sijoituspaikaksi
  Keskustakirjaston parhaimmat mahdolliset sijoitusvaihtoehdot olisivat Leistin
  raportin mukaan Töölönlahden alue, Lasipalatsin alue sekä Postitalo.
  Töölönlahdella nyt kaavaillun suuruinen kirjasto edellyttäisi mahdolliseksi
  sijoituspaikaksi kaavaillun kaupungin omistaman tontin liittämistä yhteen
  viereisen valtion omistaman tontin kanssa. Lasipalatsin alueella
  uudisrakentaminen voi puolestaan sijoittua lähinnä maan alle.
  Leistin ehdotuksen mukaan keskustakirjaston toteuttamisesta kannattaisi
  järjestää kaksiosainen suunnittelukilpailu. Kilpailun ensimmäinen osa olisi
  avoin kansainvälinen kilpailu, jossa etsittäisiin kirjaston ideaa ja hankkeen
  toteutuksen henkeä. Ensimmäisen osan perusteella valittaisiin vähintään 10 ja
  enintään 20 parasta ehdotusta jatkoon, ja niiden kesken käytäisiin sitten
  varsinainen kirjastorakennuksen suunnittelukilpailu.
  Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen nimeämän keskustakirjastohankkeen
  toteuttamismahdollisuuksia selvittävän työryhmän puheenjohtaja on
  apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen, ja työryhmän jäseninä ovat
  kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson kaupunginkirjastosta, elinkeinojohtaja
  Eero Holstila talous- ja suunnittelukeskuksesta, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen
  talous- ja suunnittelukeskuksesta, virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi
  kaupunkisuunnitteluvirastosta, virastopäällikkö Mikael Nordqvist
  kiinteistövirastosta ja kulttuurijohtaja Pekka Timonen
  kulttuuriasiainkeskuksesta.

Kommenteringen är stängd.