Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Fullmäktige: Nokiamodellen

29 jan , 2008, 10.36 Tommy Pohjola

 

Det hörs märkliga nyheter från Nokia.
Först var det vattenskandalen och nu har fullmäktige belagts med munkavle.
Kommunfullmäktige i Nokia höll möte i går. Man skulle tro att det fanns bara ett ärende på föredragningslistan men nej.
Parkvakten läser i dagens Aamulehti att de lokala förtroendevaldas ordförande sagt att ”krishantering inte ingår i fullmäktiges uppgifter”. Saken blev aktuell när fullmäktige nyligen fick en redogörelse över händelseutvecklingen och vidtagna åtgärder. Man fick ställa frågor till budbäraren men inte kritisera, förhöra eller uttrycka åsikter.
Enligt kommunlagen är det faktiskt så att krishantering i praktiken inte är en uppgift för stads- eller kommunfullmäktige. Helt logiskt. Det är inte de folkvalda som ska spruta klor i de smutsiga rören eller bära vattenkanistrar till folkslägenheter. Det finns proffs för sånt.
Men som Ari-Veikko Anttiroiko, professor i kommunalpolitik vid Tammerfors universitet, påpekar är fullmäktige invånarnas språkrör.
– Den ska sätta sig in i krisen, läsa på, diskutera och föreslå åtgärder så att man i framtiden slipper olyckor, säger han.

ps. Enligt Aamulehti har de förtroendevalda i Nokia lämnat in sex klämmar (förslag) på det förra mötet. Inte en enda tangerar vattenskandalen. Varför, undrar journalisten Kari Ikonen.
– Hurdana förslag tycker du att vi borde vi göra, svarar en folkvald.

Kommenteringen är stängd.