Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Rekommendationer. Vem bryr sig?

14 Nov , 2007, 15.12 Tommy Pohjola

 

Hbl berättade för några dagar sedan att samma oktoberdag som Jokelamördaren beviljades vapenlicens skickade inrikesministeriet ut en skärpt rekommendation enligt vilken den som vill ha vapen också ska intervjuas ordentligt.
Vi berättade också att de myndigheter som förutsätts sköta intervjuandet är i bågan med kraven. Det finns varken tid eller krafter. Alltså är den förnuftiga rekommendationen lika med ungefär noll, den ser bara trevlig ut i facit.

Nu finns det en annan mycket intressant rekommendation som granskats av Stakes, forskningsinstitutet för social- och hälsovård.
Enligt rekommendationen ska alla elever i grundskolan under sin skoltid genomgå tre grundliga hälsogranskningar där föräldrarna är med. Tanken är att man under de här träffarna ska kunna avslöja utvecklingsproblem som i ett senare skede möjligen utvecklas till – ja, katastrofer.

I undersökningen deltog 539 av landets 3300 grundskolor och 186 hälsocentraler. Hälsocentraler därför att det är där man koordinerar skolhälsovården och – håll i er nu: I bara tre skolor följer man programmet. I tre av femhundratrettionio!
Enligt rapporten känner skolälsovårdarna bra till rekommendationen om de tre grundliga läkarbesöken men det är sämre på managementnivå och bland beslutsfattare. Cirka nio procent av kommunernas hälsovårdsnämndern och 14 procent av hälsovårdscentralernas ledningsgrupper tog papperet på så stort allvar att det föranledde åtgärder.

Kommenteringen är stängd.