Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

”Pengarna till kollektivtrafiken!”

14 Nov , 2007, 11.06 Tommy Pohjola

 


Wow. Kollektivtrafiknämnden kommer i morgon att ta ställning till ett utlåtande om den planerade centrumtunneln. Det blir tack men nej tack. Enligt utlåtandet borde pengarna eller en del av dem i stället användas till att utveckla kollektivtrafiken.
Det är ingen liten summa som vi talar om.
Det är sammanlagt mellan 475 och 545 miljoner euro.
Parkvakten tycker att förslaget är bra men lite märkligt.

Bra för att centrumtunneln är för dyr och det är inte alls säkert att bilarna blir färre i centrum.
Märkligt därför att vad finns där att utveckla? Trafikverket har ju under det senaste halvåret väldigt gärna och väldigt fort tryckt ut kortversioner av europeiska kollektivtrafikundersökningar. Enligt dem är HST (och SAD för den delen) helt toppen…

Kommenteringen är stängd.