Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

En park i förändring

23 apr , 2007, 17.18 Tommy Pohjola

 Invånarmöten är på det sättet märkliga tillfällen att så många frågor blir obesvarade. Och då är det ju ändå för svarens skull man dyker upp…
Byggnadskontoret arrangerade i dag ett informationstillfälle i Brunnsparken om Operation Kapa Lindarna. Läs mera tisdagens Hbl. (Som bakgrundläsning rekommenderar Parkvakten lördagens 21.4 tidning.) Nåja. Här är några av frågorna som Parkvakten inte fick svar på:
– Varför finns det en stor gratisparkering nästan mitt i parken?
– Varför stryper asfalten ihjäl trädrötterna?
– Varför finns där asfalt över huvud taget?
– Stadens egna bilar har orsakat en stor del av skadorna på trädstammarna. Varför har ingen ingripit?
Tydligen är den här debatten onödig i detta skede. Det är för sent vilket också invånarmötets tidpunkt talar om – klockan 13 på dagen, samma vecka som träden sågas ned.
Till byggnadskontorets försvar måste sägas att ingreppen planerats i 15 års tid och att det arrangerats invånarmöten tidigare. Trädexperterna sågar inte heller ner träd för att det är kul. Dels visar ultraljudsmätningarna tydligt att många av stammarna är genomruttna, dels är det byggnadskontoret som åtalas när någon dör under ett fallande träd.
Det har redan hänt, för inte så länge sedan.

Kommenteringen är stängd.