Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Politik,Siemens,Trafik

”200 000 euro för bättre lägesrapporter”

9 apr , 2014, 20.00 Tommy Pohjola

 

AUTOMATMETROPROJEKTET – Jag mår nästan illa när jag tänker på hur trafikverket kan använda pengar, säger Sinikka Vepsä (SDP) som är medlem i HST:s direktion.

Vd Matti Lahdenranta har förlängt kontraktet med den konsult som i fjol anställdes för att lösa samarbetsproblemen i automatmetroprojektets ledning. Det nya avtalet med Rejlers Ab är värt 217.500 euro. Beslutet godkänns inte av alla i trafikverkets direktion.

I direktionen råder delade meningar om det förnuftiga i arrangemanget. Över hälften av direktionsmedlemmarna – sju av nio – säger till Hbl att de gärna skulle ha vetat vad konsulten Raimo Kaunismäki har uträttat under det gångna året och vad han egentligen gör innan avtalet undertecknas. Minoriteten menar att det är dumt att plocka bort folk från ett från förut kantstött projekt.

– Direktionen behöver ändå en värdering. Jag tycker det finns all orsak att fråga vad konsulten fått till stånd. Kaunismäki anställdes som projektchef trots att det redan fanns en projektchef i automatmetroprojektets organisation, säger Sannfinländaren Kimmo Kokkila.

Socialdemokraten Sinikka Vepsä, med lång erfarenhet av social- och hälsovården som förtroendevald , konstaterar att vården dras med stora sparkrav samtidigt som trafikverket kan utan att blinka plöja ner ytterligare 200 000 euro i metroprojektet.

– Automatiseringen har i många månader knyckt framåt med någon futtig procentenhet. Då undrar man förstås vad för slags mervärde en utomstående konsult har. Det finns gott om kunniga tjänstemän vid staden som säkert kunde ha bidragit med samma information som vi nu fått av konsulten, säger hon.

Av beslutsunderlaget framgår dessutom att avtalet kostar 4 000 euro mera jämfört med året innan, samt att kontraktsförlängningen sker utan konkurrensutsättning.

Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri säger att konsulten Raimo Kaunismäkis kontrakt förnyas utan konkurrensutsättning därför att han ”nu har fått erfarenhet.”

Då undrar man förstås vad för slags mervärde en utomstående konsult har. – Sinikka Vepsä, SDP

Direktionsordförande Otso Kivekäs menar att trafikverkets ledning och direktionen har varit nöjda med konsulten.

– Lägesrapporterna har blivit klarare, säger han.

– Ordföranden borde ha låtit direktionen diskutera affären, och verkställande direktör Lahdenranta borde på eget initiativ tagit upp avtalet med direktionen. Vi talar om en stor sak nu, säger samlingspartisten Marjaana Syrjälä

Inte heller partikamraten Sakari Oka är helt på det klara med vad konsulten Kaunismäki gör, men han säger att avtalet med Rejlers Ab ursprungligen gjordes för att få mera krut i projektet.

– Nu har vi i alla fall en person som på heltid kan se över arbetet. Man kan se på det här ur olika synvinklar, säger Sakari Oka.

Direktionens vice ordförande Riina Simonen (VF) säger att det hör till god ton att åtminstone diskutera konsultavtalet i direktionen. De Grönas Kari Kälviä och Lilja Tamminen samt SDP:s Ari Lehtinen håller med.

– Jag kan inte säga vad konsultens spetskompetens är. Jag antar att han har fungerat som någon sorts mellanhand i förhandlingarna mellan trafikverket och Siemens, säger Riina Simonen.

– Konsulten skulle medla i tvister mellan HST och Siemens. Jag hör gärna en utredning av resultaten, säger Lilja Tamminen.

TILLÄGG 10.4.2014: Marjaana Syrjäläs kommentar

 

DETTA HANDLAR DET OM

  • I slutet av februari hade Siemens enligt bolagets egna bedömning gjort klart 57,2 procent av automatmetroprojektet. Det var en förbättring med 0,2 procentenheter jämfört med en månad sedan. Sedan slutet av september 2013 har den här siffran gått upp med en hel procentenhet.
  • Trafikverkets vd kan på eget bevåg fatta beslut om investeringar upp till 500 000 euro.
  • Om ordföranden i trafikverkets direktion vill att direktionen diskuterar verkställande direktörens beslut innan de tas så är detta möjligt enligt stadgan.
  • Samtidigt som HST anlitar en utomstående projektkonsult för en summa som nästan motsvarar Gardenias förlust för i år (214 153 euro, Hbl 7.4.2014) hotas automatmetroprojektet av ytterligare kostnadsökningar.
  • Siemens vill ha 11 miljoner euro för plattformsdörrarna som ingår i det ursprungliga upphandlingsavtalet.
  • Förslaget är att tvisten om denna tilläggsbeställning flyttas fram i tiden tills skiljemannadomstolen sammanträder i slutet av 2015. Då finns på bordet räkningar för tiotals miljoner euro.

LÄNK till beslutet om Rejlers-avtalet
LÄNK till automatmetroprojektets lägesrapport 10.10.2013
LÄNK till automatmetroprojektets lägesrapport 27.3.2014

, , , ,

Kommenteringen är stängd.