Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Västmetro

JO granskar och Esbo drömmer

1 okt , 2013, 10.02 Tommy Pohjola

 

Esbo stads ledning kräver mera pengar av staten för västmetron.

Hej metron, allt väl? Tyckte det är bäst att kolla nu när allt ljus är på Guggenheim och skolor som ska strypas i Esbo och Vanda. Och ser man på, du rör på dig. Inte så mycket framåt kanske men i alla andra riktningar. Det är faktiskt en hel del som hänt sedan semestrarna.

Två direktionsmedlemmar har klagat hos justitieombudsmannen. Direktionsmedlemmarna Lehtinen och Kälviä är skitsura. De säger att HST:s vd överträtt sina befogenheter när han förhandlat med Siemens och skrivit på en överenskommelse om att halvautomatisera metrobanan. Det här skedde för snart två år sedan. Att saken landar på JO:s bord först nu är förstås aningen märkligt men också ett tecken på att det verkligen kokar i direktionen. Det är inte helt vanligt att politiker anmäler affärsverkschefer. JO har meddelat att klagomålet granskas.

Historien har en ful fortsättning. Det gick ju sedan så senare samma vår att HST:s direktion gav nämnda vd i uppdrag att bryta med Siemens. Alltså bryta helt och hållet. Men i stället för att göra som direktionen krävde fortsatte han och biträdande stadsdirektör Pekka Sauri i hemlighet förhandlingarna med den tyska leverantören. Till slut upphävde Sauri med stadsstyrelsens välsignelse direktionens beslut. Och vi fick se Avtalet om att gå vidare med Siemens. (Läs här och här)

Det som jag tycker att gör den här episoden av automatmetrofarsen riktigt intressant är Olli Mäenpääs utlåtande om biträdande stadsdirektörers makt. I en intervju för Helsingin Sanomat säger han att tjänstemän och biträdande stadsdirektör ska se till att nämnders (direktioners) beslut respekteras. Beslut ska genomföras och önskemål uppfyllas. Om biträdande stadsdirektören upphäver en nämnds beslut ska beslutet i fråga ha brutit mot lagen.

Mars­si­jär­jes­tys on lais­sa hy­vin sel­vä. Sii­nä vir­ka­mie­het te­ke­vät par­haan­sa, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pää­tök­set ja toi­vo­muk­set to­teu­tu­vat.

Olli Mäenpää är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet och expert på offentlighet.

När jag intervjuade Sauri efter att det nya avtalet med Siemens undertecknats förklarade han myglandet med att han gjort allt som står i hans makt för att uppfylla stadsfullmäktiges önskemål. Han hänvisade inte med ett ord till pågående kriminalitet i HST:s direktion.

Men nu har ju också fullmäktige som är stadens högsta beslutande organ fattat ett metrobeslut, med långa tänder men i alla fall. Kanske är det detta som stadshusets jurister tänkt på när de sagt till Sauri att han kan gå vidare – om juristerna nu alls varit inkopplade.

Mycket som har att göra med automatmetroprojektet och västmetrons byggande är fortfarande mörkat.

Förra veckan gjorde jag en informationsbegäran gällande en kartläggning av västmetrons säkerhet, närmare bestämt en riskbedömning. I den ingår enligt Räddningsverket en mystisk datoranimering med små streckgubbar som i raka led marscherar ut ur en brinnande metrovagn. Väntar med spänning på Esbo stads svar.

Stadshuset i Esbo har nyligen skickat ut ett nytt pressmeddelande i vilket man understryker vikten av att bygga ut västmetron. Budskapet är att det räcker med en liten signal, ett litet litet löfte om tilläggsfinansiering någon gång i framtiden och Esbo kan bygga vidare. Precis som tidigare kan man få intrycket att Esbo och trafikministeriet faktiskt förhandlar om saken. Jag kollade upp det. Trafikminister Merja Kyllönen (VF) har inte ens en ansökan på bordet och då är det utmanande att ta ställning till pengarna. Och, säger hon, även om en ansökan skulle finnas så finns inte pengarna.

 

Kommenteringen är stängd.