Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Helsingfors,Stad

Rock’n’roll, Helsingfors stad!

17 sep , 2013, 17.11 Tommy Pohjola

 

Efter en galen mängd trafikförseelser reagerar staden. En patrull har skickats ut på Fredriksgatan och den har nu konstaterat samma som Parkvakten sagt i otaliga inlägg – att skyltningen och vägmarkeringarna är bristfälliga.

I dag meddelade biträdande stadsdirektören Pekka Sauri till Parkvakten att stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning kommer att tillsammans med byggnadskontoret åtgärda problemen.

”Perjantaina tehdyllä maastokäynnillä huomattiin puutteita Fredrikinkadun liikenteen ohjauksessa. Hyväksytystä liikenteen ohjaussuunnitelmasta poiketen Iso Roobertinkadun ja Fredrikinkadun kulmasta puuttui ”Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty” -merkki, Iso Roobertinkadun ja Ratakadun väliltä puuttui keltainen sulkuviiva ja neljästä risteyksestä puuttui ryhmitysnuoli-merkintä.”

En motortrafik förbjuden-skylt ska skruvas upp i hörnet av Fredriksgatan och Stora Robertsgatan, en gul mittlinje ska målas på avsnittet Bangatan–Stora Robertsgatan och ytterligare fyra korsningar ska förses med skyltar om obligatorisk körriktning. Och, framgår det av Sauris mejl, lovar trafikplaneringen att följa upp situationen. ”Polisen kontaktas om problemen fortsätter att vara allvarliga.” Också Parkvakten övervakar.

Det blev många blogginlägg om farliga ”Fredan”, e-post till stadshuset och även respons via den officiella kanalen innan det rörde på sig, och inte är det sagt att lite färg och ny plåt hjälper. Kan man inte läsa skyltarna så kan man inte läsa skyltarna fast det skulle finnas hundra av dem.

  • Som sagt är det många skolor, förskolor och daghem i kvarteren och mycket spring i de små benen som ska över Fredriksgatan på morgonen och på eftermiddagen.

Tack, Helsingfors stad. Rock’n’roll. Så, bästa läsare… var är nästa gata som behöver åtgärdas?

2 kommentarer

  1. Tommy Pohjola skriver:

    Backasgatan, Sturegatan och Tavastvägen (som är den av de tre som jag känner sämst till) är stora trafikleder. Men klart de skulle gå att bygga om så att fotgängare, cyklister och fordon får tryggt plats. Vi har en diger cykelstrategi men inte så mycket politisk vilja.

  2. vallgårdsbo skriver:

    De delar av Backasgatan och Tavastvägen som inte har cykelfiler borde absolut få tydliga skyltar som förbjuder cykeltrafik. Det är livsfarligt att promenera på trottoaren när det vimlar av cyklister här!

Kommenteringen är stängd.