Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Siemens,Stad,Trafik

Mörkandet fortsätter

6 mar , 2013, 15.13 Tommy Pohjola

 

Hundra tretton dagar. Så länge har jag väntat på att Helsingfors trafikverk HST skulle meddela mig att nej, du kommer inte att få se de handlingar som du vill se därför att… Och så några meningar om varför reklamationerna som HST och Siemens slängt på varandra när automatmetroprojektet sinkats är hemliga samt hänvisningar till lämpliga paragrafer.

Ett nekande myndighetsbeslut är nödvändigt för att jag ska kunna gå vidare till Förvaltningsdomstolen.

Självklart har jag klagat hos riksdagens justitieombudsman. Men också där dröjer det. Vet inte varför.

Grejen med reklamationerna som jag vill se är att jag misstänker att de här klagomålen kan fylla i en del av de mörka hål som nu finns i argumenteringen för det omtalade Kontraktet att gå vidare med Siemens. Avtalet undertecknades sommaren 2012 och betyder att man grälar om pengarna när automatmetroprojektet är färdigt. Möjligtvis innehåller reklamationerna information som jag inte kan tolka därför att jag är inte tekniskt bevandrad i automatiska metrotåg. Men det finns folk som är det. Alltså, låt också oss som betalar för projektet ta en titt på papperen.

Möjligtvis innehåller reklamationerna affärshemligheter. Enligt HST:s första svar till mej, som jag fick i januari, dröjer offentliggörandet därför att Siemens undersöker om det ingår i handlingarna uppgifter som är känsliga för Siemens. OK. Det kan man kanske förstå. Men nu har det här dröjt i över tre månader. Dessutom är det HST som bestämmer vad som är känsligt i HST:s reklamationer, inte Siemens.

Jag har också bett att få se utredningarna som ovannämnda avtal bygger på. För det måste ju finnas annat än det att någon säger ”vi måste göra så här för att vi måste göra så här” eller ”för att det är bråttom med byggandet av Västmetron”, vilket lär ha varit fallet i stadsstyrelsen. Det finns en riskbedömning, så mycket vet jag. Och den har jag bett att få se. Inget svar där heller.

I morgon möts HST:s direktion igen. På föredragningslistan finns förslaget till ny metrotrafikregel. Det är ett papper som definierar hur HST ska sköta metrobanan. I det ursprungliga förslaget hävdades att ”allt fortsätter som förr” när tågen susar in i Esbotunnlarna det vill säga kör över kommungränsen. Detta, påstod, HST att godkändes av Trafik- och kommunikationsministeriet och så fanns det datum till några utlåtanden. Bara det att de där utlåtandena inte existerar. Jag har också själv dubbelkollat med ministeriet. Allt detta påpekade jag vänligt för den ansvarige stadsdirektören som genast lovade se till att utkastet skrivs om. Detta har nu gjorts. Undrar hur det gått med regelverket om jag inte reagerat? HST:s förra direktion, som fick det ursprungliga förslaget överraskande och plötsligt på sitt bord på sista mötet i december, hade små möjligheter att märka felet. Den gången bordlades förslaget på grund av något formfel. Nästa gång som utkastet fanns på föredragningslistan ströks det av den nya direktionen just på grund det där påståendet om trafikministeriets välsignelse för att allt kan fortsätta som förut. Och nu då detta korrigerade och uppdaterade förslag. Lite journalistik skadar inte, eller hur.

Mörkandet fortsätter. I morgon får direktionen också ta del av en lägesrapport från metrodepån där testtågen inte riktigt kör i den takt som de borde. Projektet att bygga om gamla tåg är fortfarande månader försenat. Redogörelsen är som vanligt muntlig och det kommer inte att stå just något om den i mötesprotokollet. Men det är sista gången, om man får tro direktionens ordförande. Från och med nästa möte är lägesrapporterna offentlig information. Så lite journalistik skadar inte, eller hur. Men varför först från nästa möte? Varför inte redan nu? Som tur är finns det politiker som bloggar från händelsernas centrum. Här och här.

Detta har hänt: Kostnaderna för automatmetroprojektet och byggandet av Västmetron har mer än fördubblats, miljardgränsen hägrar. Insynen i projektet är dålig samtidigt som HST som övervakar sig själv och bolagets ledning får hård kritik för den företagskultur man skapat. HBL har också påtalat många säkerhetsbrister och märkligheter i samband med upphandlingen. Flera rättsprocesser är redan i gång. Siemens, som är medskyldig till metrosoppan, tiger.

TILLÄGG: I går 7.3 uppdaterades HST-direktionens föredragningslista. För första gången ingår där nu en skriftlig rapport om automatmetroprojektet.

 

Kommenteringen är stängd.