Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad

Drumsö: Ansiktet som gav idrottsplanen lyftet

19 okt , 2012, 21.53 Tommy Pohjola

 

Aimo Melleri är planskötare vid Drumsö idrottsplan.

I början av veckan tog jag cykeln och trampade över bron för att tala om kommunalvalet med Drumsöborna. Det gick bra. Efteråt fick jag e-post av mannen som nämns i slutet av texten. Han var glad för uppmärksamheten, att det arbete som han gör på idrottsplanen uppmärksammas.

Aimo ”Ami” Melleri började som planskötare på ”Pyrkkä” 2007. Så här berättar han:

”Jag började med att läsa på om idrottsplanens historia. Området var i risigt skick och tydligen trodde många att det ska byggas bostäder där. Men enligt nuvarande byggplaner ska ”Pyrkkä” tvärtom saneras med start på hösten nästa år.

Idrottsplanen har försetts med nya förråd. På väggarna kan man läsa om Drumsös idrottshistoria med start på 1910-talet. Det här är ett pilotprojekt. Johannesplan, Gamlas och Brunakärr ska få liknande snygga förrådsbyggnader. Projektet är en del av World Design Capital-året.”

Dicken och Pallo-Pojat är två föreningar som syns på "Pyrkkä". Foto: Aimo Melleri

Det är lite lustigt att samtidigt som Drumsöborna saknar en modern stor bollhall är ”Pyrkkä” så bra att motionsslingan, fotbollsplanen, skridskoplanen, löpbanorna, rinken, tennisbanorna, basketplanen och skaterampen lockar Helsingforsbor från centrum och Esbobor.

1973 monterades hoppbacken ned. Enligt en legend var dåtidens backhoppare missnöjda med backprofilen, enligt en annan svalnade stadsbornas intresse för sporten. På bilden här under är kullen där hoppbacken fanns. Om två år är det konstgräs i stället för grus på fotbollsplanen. Sådan är utvecklingen.

Den gamla hoppbacken år 2012.

Melleri är en ex-elitbobollsspelare och idrottsman djupt in i själen. Det märks också i engagemanget för Drumsöplanen. På vintern kan man få höra ingående beskrivningar om hur en skridskoplan ska fixas i skick. På somrarna kan man beundra skötseln av motionsslingan.

, ,

Kommenteringen är stängd.