Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad

Metro: Måndag igen

14 maj , 2012, 19.28 Tommy Pohjola

 

Mycket metro i dagens tidningar. Helsingin Sanomat berättar att många kommunala projekt går åt pipan på grund av slarv. Man planerar dåligt och följer upp ännu sämre. HS har intervjuat ordföranden för Revisionsnämnden. Hon säger intressanta saker men är det någon beslutsfattare som reagerar?

Gissningsvis 70-80 procent av upphandlingarna genomförs dåligt.
– En del är misstag, annat är medvetet slarv och till slut är det viktigast att slutföra projektet.

I Hbl berättar Esbobor och Esbopolitiker om västmetrons förträffliga framtid. Kollegan Sonja Hellman gjorde sitt bästa fö att locka fram kritiska röster om metrohärvan i Helsingfors, som påverkar byggandet i Esbo. Eller borde göra det. Men det gick ju inte vilket också Kari Kälviä reagerat på.

Kari Kälviä (Gröna) är medlem i direktionen för Helsingfors stads trafikverk (HST). HST äger nästan 30 procent av Västmetrobolaget. HST köper tågen till Esbo.

Kari Kälviä säger inte kategoriskt nej till automatmetron men han önskar att beslutsfattarna skulle tänka efter nu.

Framförallt är han kritisk till de aktuella prognoserna om trafikmängder och invånarantal.

– För de är inte alls aktuella. De är dels föräldrade uppgifter, dels är materialet vinklat. Nu borde stadsstyrelserna i Helsingfors och Esbo kräva nya utredningar.

Kälviä är förundrad över bristen på politisk debatt i de båda städerna.

– Problemen och kritiken tas inte på allvar. Det verkar vara viktigast att genomföra automatiseringen, kosta vad det osta vill.

Minns att moderniseringen av Helsingforsmetron och byggandet av västmetron är en miljardaffär.

HST-direktionen samlas till ett nytt krismöte på onsdag. Ska bli intressant att se om avtalet med Siemens nu faktiskt bryts. HST:s tjänstemannaledning och Siemens har i offentligheten sagt att avtalet håller, direktionen att den fått nog. Nu hörs röster från Stadshuset. Stadsstyrelsen lär ha fått nog och rycker in efter onsdagens direktionsmöte. Då blir det svårt att förhandla vidare mot HST-direktionens vilja.

,

Kommenteringen är stängd.