Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Guggenheim,Helsingfors,Politik

Det ser inte bra ut, herr kulturminister

2 feb , 2012, 09.56 Tommy Pohjola

 

Jag har svårt att se att exempelvis Finans- eller Kommunikationsministeriet  skulle blixtframkalla en utredning som används som diskussionsunderlag och i opinionspåverkning på samma sätt som Kulturministeriet gjort med sin Guggenheimrapport.

I sak tillförde den debatten lite och, som en kollega säger, är ju ministeriet egentligen inte en part i målet eftersom ingen ens krävt kulturminister Paavo Arhinmäki på pengar. Men det är en PR-katastrof av rang och den vägen antagligen en gåva från himmelen för dem som är för projektet.

Man kritiserar Guggenheimstiftelsen utredning som tog ett år att färdigställa. Kulturministeriet utredde vadå två veckor. Facit är nu inte så hemskt mycket bättre, eller hur?

”Hafsverk”, medger kulturministeriets höga tjänstemän. Jahajahaja god morgon, bara.

 

Kommenteringen är stängd.