Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad,Trafik,Vanda

Alla dessa bilar!

30 Nov , 2011, 16.07 Tommy Pohjola

 

Det är fortfarande gratis att ställa bilen i Sandudd. Men inte länge till.

Få saker väcker så mycket debatt som bilar och trafikvett. Lugn. Jag har bil och bor i stan, jag tror att jag förstår  dem som äger bil. Det är väl 30-40 år sedan den växande medelklassen i Finland på allvar började köpa bilar. För att de kunde, hade råd, ville och även behövde. Bilar är fortfarande dyra att både äga och köra men då löner och levnadsstandard eller i alla fall finansieringsinstitutens lån är så förmånliga äger allt fler finländare en i dag. Det finns 2,7 miljoner bilar i landet och lite drygt fem miljoner invånare.

Den relativa förmånligheten minskar förstås inte gnället om skatter och avgifter. Bränslet till exempel, om jag minns rätt är ungefär 60 procent av priset skatt. Försäkringar och service är dyra. Samtidigt rinner alla acciser som samlas in i statens bottenlösa kassa i stället för att, som många fordonsägare önskar, gå direkt till vägunderhållet.

Alltså är det inte konstigt att bilägarna nästan alltid framstår som ett skitförbannat parti när debatten om trafik, kollektivtrafik, cyklister, fotgängare, boendeparkering – you name it – drar i gång. Särskilt om någon föreslår ingrepp i bilisternas uppnådda förmåner.

När jag talade med trafikplaneringschef Olli Pekka-Poutanen igår på eftermiddagen hade han inte tittat in på Hesaris webbplats. Likaså bra. Bland dem som deltog diskussionen om att avgiftsbelägga parkeringen bakom Tölö sporthall fanns inte mycket förståelse för argumentet att den vägen kanske komma åt en liten bit av trafikstockningarna i centrum.

Den där parkeringen används av många som bor utanför Helsingfors men arbetar i centrum av staden.  Faktiskt svårt att argumentera mot påståendet att p-platsen bakom Tölö sporthall är en ganska usel anslutningsparkering. Samtidigt måste man fråga hur många av dem som ställer bilen där kunde åka kollektivt till jobbet? Jag menar ”åka” i betydelsen så bekvämt och snabbt att det är ett verkligt alternativ till egen bil? Kan inte hitta den undersökningen.

Men attityderna håller på att förändras. Enligt miljöcentralens nya utredning är stödet för trängselavgifter i Helsingfors nu lika stort som motståndet. Det är en rejäl skillnad jämfört med den förra enkäten som gjordes år 2005. Då var stödet betydligt lägre. Samtidigt säger allt fler att de är beredda att inskränka bilpartiets rättigheter så att staden är tryggare och trevligare för fotgängare och cyklister. Också om det gör deras eget bilåkande svårare.

Vad tycker du?

, , , ,

Kommenteringen är stängd.