Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Politik

Aalto utropstecken!

15 Nov , 2011, 20.52 Tommy Pohjola

 

Ibland blir det bara konstigt. Som nu med Aalto-universitetet. Utbildningen har halva hösten dryftat ett namn som genast talar om för omvärlden att här designas, fotograferas, filmas, byggs och görs pengar på hög internationell nivå. Namnet, eller ska vi säga logotypens, grafiska utseende har man också tänkt på.

Den 8 november meddelade högskolan på sin webbplats att

”Den nya högskolan vid Aalto-universitetet, som bildas av Konstindustriella högskolan och Institutionen för arkitektur vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, inleder sin verksamhet den första januari 2012. Dess namn blir Högskolan för konst och kreativitet vid Aalto-universitetet.”

Vilket liv det blev!

Motiveringarna var nu ändå inte helt gripna ur luften, eller hur låter det här:

”På en human världsbild hänsyftar också den nya högskolans engelskspråkiga namn Aalto University School of Arts and Creativity och det svenska namnet Högskolan för konst och kreativitet vid Aalto-universitetet. Översättningarna avviker något från den finskspråkiga versionen – Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu – eftersom begreppet ’art and design’ i det nuvarande namnet skulle syfta alltför starkt på det gångna. Nu signalerar alla namn tydligare en förändring än de direkta översättningarna.

− Alla namnversioner är nya och vittnar därmed om den förändring som sammanslagningen av Konstindustriella högskolan och Institutionen för arkitektur för med sig och om det mångdisciplinära Aalto-universitetet. Konst kombinerad med planering och kreativitet beskriver mycket bra den nya skolans verksamhet och perspektiv. De är gemensamma nämnare för alla delområden i den nya skolan, motiverar dekanus för Konstindustriella högskolan Helena Hyvönen namnen.”


Först fick man in över 800 namnförslag. När juryn till slut bestämt sig samlades namn igen – denna gång på en protestlista. Tusen namn. Många rasade också på Facebook och i sina privata bloggar. Högskolans ledning kontaktades också direkt av irriterade studerande och personal. I ett blogginlägg om namnets grafiska utseende beskrivs ironiskt hur vem som helst kan delta i tankearbetet – ”välj bara typsnittet Helvetica i ett ordbehandlingsprogram och så tar du valfri färg”. Ouch! Men … kanske inte så konstigt. Eller vad tycker du om bilden – bokstaven och utropstecknet – ovan?

I går kröp ledningen till korset. Juryn tänker om. Nya beslut kommer snart. Konstigt.

,

Kommenteringen är stängd.