Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad,Trafik

Gå på mötet!

20 okt , 2011, 10.06 Tommy Pohjola

 

Öppenhet och medbestämmande, parkering och kollektivtrafik. Det är inga små frågor som behandlas i stadshuset i kväll när Demokratigruppen samlas. Mötet är öppet för stadsborna, 150 första får plats. Mötet direktsänds på nätet och i stadi.tv och arrangörerna chattar.

Så vad fasiken är det här, borde jag bry mej? Det borde du. Det gäller dig. Du är faktiskt en av initiativtagarna, du som krävt mera insyn i tjänstemäns och lokalpolitikers förehavanden och som vill vara med och bestämma hur pengarna fördelas i Helsingfors.

Demokratigruppen

Stadsstyrelsen har tillsatt en demokratigrupp med uppgift att sammanställa demokratiprojekt och därmed stärka stadsbornas möjligheter att påverka. Gruppen sammanför många åtgärder som främjar demokrati inom stadsförvaltningen till ett enhetligt demokratiprojekt.

Demokratigruppens verksamhet baserar sig på det av stadsfullmäktige godkända strategiprogrammet 2009–2012 och i synnerhet på avsnittet Demokrati och inflytande i programmet. Uppdraget är tidsbundet, gruppen är verksam från april 2011 till utgången av oktober 2011.

Åtgärderna i strategiprogrammet är:

• Möjligheter skapas för direkt demokrati, såsom folkomröstningar

• Verksamhetsförutsättningarna förbättras för frivilligorganisationerna och de politiska partierna

• Försök om goda rutiner för deltagande demokrati ska om möjligt genomföras redan under denna fullmäktigeperiod

• Webbtjänsterna för hörande och påverkan i elektronisk form utvecklas, vilket betyder att invånarna kan vara med och utveckla staden

• Möjligheterna att sätta sig in i ärendeberedning och beslutsfattande förbättras

• Projekt som ungdomar genomför frivilligt främjas och stöds

• Invånarna hörs om centrala tjänster med hjälp av lokala servicepaneler i olika områden

Jag ringde upp Demokratigruppens ordförande Laura Rissanen (Saml) i går. Ungefär så här:
Ni packar ihop ganska fort efter kvällens möte. Vad har ni uppnått?
– Vi kommer med åtminstone två konkreta förslag. För det första borde det arrangeras fler rådgivande folkomröstningar i den här staden. För det andra ska invånarna få vara med och bestämma om budgeten till exempel genom att förfoga över anslag i ett visst område.
Hur har Demokratigruppen beaktat de olika språkgrupperna i Helsingfors?
– Sfp har representanter i gruppen och så har ju medlemmarna Thomas Wallgren (Sdp) och Silvia Modig (Vf) svenska som modersmål. I kväll i stadshuset kan man också ställa frågor på engelska.
Hur har har ni marknadsfört mötet och ert arbete?
– Demokratigruppen har en egen webbplats. Vi som är med i gruppen har spridit information och så har vi varit i kontakt med boendeföreningar. Tidningsreklam har vi inte gjort.

Pressmeddelandet
Demokratigruppen ordnar ett öppet möte i stadsfullmäktiges sessionssal (20.10.) där stadsborna kan ställa frågor och framföra sina åsikter till gruppens medlemmar. Frågor och åsikter kan framföras på plats eller via nätet.

Följ med den öppna diskussionen i stadsfullmäktiges sessionssal i stadshuset, i direktsändning på webben på dessa sidor eller i kabel-TV på kanalen Stadi.tv.

Mötet börjar i stadshusets sessionssal den 20 oktober kl. 17. Det går också att på förhand de om ordet. Skicka då begärän jämte en kort redogörelse för årendet per e-post till adressen mira. hirvonen(at)hel.fi.

I sessionssalen finns platser för de 150 först anlända som också kan ställa frågor, ge sina åsikter och kommentarer direkt till de förtroendevalda i gruppen. Publiken använder ingången vid adressen Sofiagatan 3. Ingång för pressen vid Alexandersgatan 20.
Välkommen!

, ,

Kommenteringen är stängd.