Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Sibbo filar på besväret

22 jul , 2007, 19.21 Tommy Pohjola

 
Hoppsan!
I början av augusti ska besvären mot Sibboannekteringen vara inne hos HFD.
Sibbo kommun filar förstås in i det sista på formuleringarna och helt utan fnurror på tråden verkar det inte gå.
Styrelseordförande Christel Liljeström (sfp) skriver så här:

clipped from www.liljestrom.nu

Mitt dilemma gäller närmast argumenteringen för sättet att bygga upp besväret.
Juristerna har kommit fram till att tröskeln för HFD är lägre att godkänna ett besvär som hänvisar till fel i tillvägagångssättet och som kräver att beslutet upphävs för att remitteras till ny beredning.
Först i andra hand skulle kommunen kräva att beslutet som helhet skall upphävas och avslås till alla delar.

Juristerna argumenterar med sannolikhetsteorin som grund. Sannolikheten att HFD går emot statsrådet enbart till den del att man fastställer att det begåtts fel under processen och att saken bör beredas på nytt, är större än att HFD skulle förkasta såväl beslut som dess substans.

Jag känner i ryggmärgen att jag vill göra precis tvärtom.
Först skall kommunen kräva att beslutet ogiltigförklaras till alla delar. Här tar vi stöd av befintlig lagstiftning. I andra hand kan kommunen kräva hänvisande till formfelen att ärendet bör beredas på nytt.

blog it

Kommenteringen är stängd.