Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Detaljerna är alltid intressanta

15 jun , 2007, 13.17 Tommy Pohjola

 

Kommunminister Mari Kiviniemi (c) upprepade i Söderkulla på måndagen att det gjorts kommundelsammanslagningar tidigare. Listan används som argument för en gränsjustering mellan Helsingfors och Sibbo.
HBL har nu sett listan, tack vare en nyfiken läsare.
Det är en inte helt liten detalj att den tydligen innehåller noll sådana sammanslagningar som kan jämföras med Sibboannekteringen.
Enligt ett följebrev som är skrivet av en tjänsteman vid inrikesministeriet kan man i sammanhanget på sin höjd hänvisa till två tre delsammanslagningar: Kittilä-Muonio, Nakkila-Harjavalta och eventuellt Ilmajoki-Peräseinäjoki. I alla tre fall är området som fogats till en annan kommun en bråkdel av den yta som Helsingfors med hjälp av utredningsman Pekka Myllyniemi gör anspråk på, närmast obebodda plättar.
Man anar förstås ugglor i mossen. Är det någon som medvetet för både beslutsfattare och vanliga invånare bakom ljuset? Varför tvingas biträdande justitiekanslern kontrollera om Myllyniemi kopierat till sin rapport uppgifter om Sibbo från internetuppslagsverket Wikipedia?
Till slut påminner Sibbodetektiven att biträdande JK Jaakko Jonkka delvis medgivit att inrikesministeriet haft missvisande information om lagen om kommunindelning på ministeriets hemsida. Nu är den korrigerad och hittas enkelt enligt nedanstående modell. Som informationen tidigare serverades hittades 5§ på en helt annan sida än 3§…
Märkligt.
Lite för märkligt?
ps. Christel Liljeström kommenterar JK:s motiveringar här.

 • Förutsättningar av delvisa sammanslagningar

  I 5 § i kommunindelningslagen (1196/1997) stadgas det om särskilda förutsättningar vid minskning och utvidgning av kommunens område.

  Enligt lagen kan en ändring i kommunindelningen som innebär att en kommuns område minskas eller utvidgas, men inte att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, verkställas, om

  1) inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen, eller om
  2) ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, räknat enligt landarealen. I övrigt kan en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 1 mom. verkställas endast under särskilt vägande i 3 § nämnda förutsättningar.

  Allmänna förutsättningar

  Enligt 3 § i kommunindelningslagen kan kommunindelningen ändras om ändringen

  1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,
  2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,
  3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
  4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet.

Kommenteringen är stängd.