Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Kollektivt – men hur?

10 maj , 2007, 11.38 Tommy Pohjola

 

Spårvagn, metro, buss, vattenbuss, linbana. Alternativen för hur kollektivtrafiken över Kronbergsfjärden i Helsingfors ska skötas är i princip många. I praktiken talar man nu om en kombination av spårvagn och metro.
Parkvakten som gluttat på hur Vancouver sköter trafiken är särskilt ledsen för att vattenbussarna och färjorna slopats utan någon större diskussion. Är det för att planerarna tror att trafiken mellan Degerö och centrum måste skötas med större båtar av modell Rönnskär eller för att inte går att sköta med färjör som är mindre än de stora snabbåtarna som kör mellan Helsingfors och Tallinn? Det finns faktiskt mellanformer. Och det är klart att också färjorna och vattenbussarna kräver infrastruktur som terminaler och bryggor. Men jämför då med en tunnel. Eller alla broarna som snyggt photoshoppats in i landskapet men som, tur nog, nu verkar ha glömts de också.
Och den där linbanan – den är inget fantasifoster.

Kommenteringen är stängd.